Ytfräs

123 kr

Arbetsmiljö och ergonomi
Säker och avlastande arbetsmiljö
Man slipper damm och ljud vid blästringsarbete

  Beskrivning

  Snabb borttagning av tjära
  Snabbare montering och färdigställande
  Kort entreprenadtid
  Högre kvalitet
  Mer tjära borttaget från vägg
  Förbättrar fuktvandringen genom väggen
  Jämn yta att sätta isoleringen emot
  Klarar lätt gällande krav från isoleringsleverantörer

  Förfrågan om Ytfräs

   0


   Det finns inga produkter.
   BetongpulveriserareRiv & sorteringsgrip