Chat with us, powered by LiveChat

Hur funkar det med försäkring?

 In

När man hyr maskinen, betalar man en försäkringsavgift på 6% av hyresbeloppet. Skulle någon skada ske på maskinen betalar man då en självrisk på 5000kr istället för att betala ett prisbasbelopp.

Tidigare inlägg
0


Det finns inga produkter.